Per 1 oktober 2012 verandert het hoge btw-percentage van negentien naar 21 procent. Het lage btw-tarief blijft zes procent. Voor deze wijziging is door de belastingdienst een overgangsperiode ingesteld. Wat heeft dat voor gevolgen voor de btw-aangifte?

Waarom verandert het btw-percentage eigenlijk?

De overheid wil met deze verhoging € 4 miljard extra belastinginkomsten in 2013 genereren. De bedoeling is dat dit weer (deels) gecompenseerd gaat worden door een lagere inkomstenbelasting. Hoe dit echter ingevuld gaat worden is nog niet duidelijk.

De overgangsregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker

Voor deze aanpassing heeft de belastingdienst een overgangsregeling ingesteld, zodat bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden. Denk aan prijswijzigingen en het verwerken daarvan in de boekhoudsystemen. Voor de zzp’er betekent dit vooral veel rompslomp. In het kort: niet de factuurdatum is leidend, maar het moment waarop het product of dienst geleverd wordt.

Mocht de leverdatum van jouw product of dienst altijd gelijk zijn aan de factuurdatum, dan is er weinig aan de hand. Als dit niet het geval is, zijn er drie mogelijkheden:
1. Ik factureer in september vooruit over een dienst die ik in oktober lever
2. Ik factureer in oktober over een dienst die ik in september lever
3. De prestatie is doorlopend, deels in september en deels in oktober

Ik factureer in september vooruit over een dienst die ik in oktober lever

Hoe verwerk ik dit in de boekhouding en de btw-aangifte? De factuur is simpel, met 21% btw. Dat voorkomt in ieder geval dat je een extra factuur moet sturen voor het verschil. Maar dan de aangifte. De btw kan opgenomen worden in rubriek 1c (leveringen/diensten met overige tarieven) van de aangifte. Mocht dit problematisch zijn, bijvoorbeeld als het boekhoudprogramma dit niet kan verwerken, dan mag je dit toch in rubriek 1a (levering/diensten met 19% btw) aangeven.

Ik factureer in oktober over een dienst die ik in september lever

Na 1 oktober wordt rubriek 1a voor leveringen en diensten met 21% btw. Stuur je nog een factuur die betrekking heeft op september, dan geldt nog het oude tarief van 19%. De btw hierover komt dan in rubriek 1c (leveringen/diensten met overige tarieven).

De prestatie is doorlopend, deels in september en deels in oktober

De prestatie dient gesplitst te worden. Het deel in september wordt berekend met 19% btw en het deel in oktober met 21% btw. Neem eventueel contact op met je adviseur hoe je dit het makkelijkste kan verwerken in de aangifte.

Overige zaken

Er zijn nog een paar uitzonderingen die nog niet genoemd zijn. Allereerst zijn daar de servicecontracten. Deze worden meestal in termijnen of vooraf betaald. Voor de btw is echter de datum van de onderhoudsbeurt van belang. Deze is voor de belastingdienst het tijdstip van levering. Is deze datum na 1 oktober, maar heb je vooraf een factuur gestuurd met 19% btw, dan moet je dit in het vierde kwartaal corrigeren.

Ook voor de levering van onroerende zaken en nieuwbouwwoningen is een uitzondering gemaakt. Hierbij is niet de leverdatum van belang, maar de datum waarop de overeenkomst is afgesloten.

Bij onroerende zaken (bestaande bouw) is deze datum 1 oktober. Bij nieuwbouw geldt echter de datum 28 april. Bij een overeenkomst die vóór deze datum is afgesloten geldt het 19% tarief, ook als de levering na 1 oktober plaats vindt. Is de overeenkomst na deze datum afgesloten is het btw-tarief 21%.

Meer informatie

Meer informatie kan je vinden op de website Antwoordvoorbedrijven of neem contact op met je belastingadviseur.