Als het goed is, heb je uiterlijk gisteren de aangifte Inkomstenbelasting verstuurd aan de Belastingdienst. Heb je als ondernemer een wisselend inkomen, dan heb je waarschijnlijk meer belasting betaald dan iemand met een gelijkmatig inkomen. In dat geval is het verstandig om gebruik te maken van de middelingsregeling.

Hoe werkt het?
Neem het gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten jaren en bereken daarover opnieuw de inkomstenbelasting. Is dit bedrag lager dan op de definitieve aangifte over deze jaren, dan kan je belastingteruggaaf aanvragen voor zover dit boven de drempel van € 545 ligt.

Regels
De belastingdienst kent wel twee regels. Zo geldt de regeling alleen voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Verder wordt er altijd gemiddeld over drie aaneengesloten kalenderjaren.

Hoe krijg ik mijn belasting terug?
Heb je recht op teruggaaf en voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je een schriftelijk verzoek indienen bij het belastingkantoor in je eigen regio.

Een rekenvoorbeeld
Over de jaren 2001, 2002, 2003 heeft u een belastbaar inkomen van resp. € 50.000, € 60.000 en € 30.000. De belasting die u betaald heeft is resp. € 19.400, € 24.426 en € 10.759. Dit is totaal € 54.585.
Het gemiddelde inkomen over deze drie jaren is € 46.667. De te betalen belasting is bij dit inkomen in 2001 € 17.666, in 2002 € 17.601 en in 2003 € 17.760. Deze bedragen kunt u uitrekenen door gebruik te maken van de tabel Tarieven van de inkomstenbelasting uit box 1 van de belastingdienst. De te betalen belasting is nu € 53.027. U heeft echter € 54.585 betaald, een verschil van € 1.558. Dit is meer dan de drempel van € 545 en u heeft dus recht op teruggaaf van € 1.013.

Zelf uitrekenen?
In onderstaand Excel-sheet kunt u uw belastbaar inkomen en betaalde inkomstenbelasting invullen voor de jaren vanaf 2001. Heeft u drie achtereenvolgende jaren ingevuld, kunt u rechts meteen zien of u recht heeft op teruggaaf. Voor een gedetailleerde berekening kunt u kijken op het tabblad Berekening.

.
Middelingsregeling.xls


.