Het einde van 2011 nadert. Wat kan je dit jaar nog regelen om zo min mogelijk belasting te betalen? Hieronder lees je vijfeindejaarstips.

Versneld afschrijven

Dit jaar is het laatste jaar dat ondernemers gebruik kunnen maken van deze crisis-maatregel.
Elke investering in een bedrijfsmiddel, zoals een computer, moet over meerdere jaren afgeschreven worden. Hierdoor verdeel je de kosten over die jaren. Normaal gesproken hanteert de belastingdienst een maximumpercentage van 20% van de aanschafwaarde.
Met de tijdelijke maatregel mag je maximaal 50% per jaar afschrijven. Deze kosten worden in mindering gebracht van de winst en dus een lagere belasting.

Let op: het gaat bij investeringen om bedrijfsmiddelen die meer kosten dan € 450.
Let op: voor startende ondernemers (als je in aanmerking komt voor de startersaftrek) blijft deze regeling van kracht.
Let op: investeer je meer dan € 2.200 in het hele jaar, dan kom je in aanmerking voor investeringsaftrek. Zie volgende paragraaf voor meer informatie.
Meer lezen over investeren, zie hoofdstuk 7 van het Handboek Ondernemen 2011.

Van plan om te investeren, doe het voor het eind van het jaar

Als je investeert in een of meer bedrijfsmiddelen in 2011 en het totaalbedrag komt uit boven € 2.200, dan kan je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. En die is dan 28% van het totale investeringsbedrag. Dus als je tot nu daar net onder zit, kan het interessant zijn om een investering te doen in december. Hieronder staat de volledige tabel:

Investeringsbedrag Aftrek
Tussen € 0 en € 2.200 0%
Tussen € 2.201 en € 54.324 28%
Tussen € 54.325 en € 100.600 € 15.211
Tussen € 100.601 en € € 301.800 € 15.211 minus 7,56% van het bedrag boven € 100.600
meer dan € 301.800 0%

Let op: Heb je energie- of milieu-investeringen gedaan? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een extra aftrekpost. Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek is niet mogelijk. Zie voor meer info http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2011/veranderingen2011-03.html.

 Zelfstandigenaftrek

Vanaf volgend jaar is de zelfstandigenaftrek één vast bedrag van € 7.280. Dit jaar kent de belastingdienst meerdere schijven van € 9.484 bij een winst tot € 14.045 tot € 4.602 bij een winst hoger dan € 59.810. Door de winst te optimaliseren tussen dit jaar en volgend jaar kan je eventueel profiteren van een hogere zelfstandigenaftrek. Denk bijvoorbeeld aan het naar voren halen van kosten of investeringen naar voren te halen. Waarbij je dus ook nog eens kan profiteren van versneld afschrijven en de investeringsaftrek die hierboven staan uitgelegd.

Winst Zelfstandigenaftrek
Tussen € 0 en € 14.045 € 9.484
Tussen € 14.045 en € 16.295 € 8.817
Tussen € 16.295 en € 18.540 € 8.154
Tussen € 18.540 en € 53.070 € 7.266
Tussen € 53.070 en € 55.315 € 6.633
Tussen € 55.315 en € 57.565 € 5.931
Tussen € 57.565 en € 59.810 € 5.236
€ 59.810 en meer € 4.602

Middeling bij wisselende inkomens

Als ondernemer schommelt je inkomen elk jaar. Zeker in deze jaren wellicht wat meer dan normaal. In dat geval kan je de belastingdienst vragen jouw inkomen van drie opeenvolgende kalenderjaren te middelen.

Stap 1: Bereken het gemiddelde inkomen (box 1) van de drie opeenvolgende jaren
Stap 2: Bereken de te betalen inkomstenbelasting op basis van dit gemiddelde voor die drie jaren en tel ze bij elkaar op.
Stap 3: Is dit bedrag lager dan wat je werkelijk betaald hebt, dan kan je het verschil (minus een drempel van € 545) terugvragen bij de belastingdienst.

Lees ook het artikel over de middelingsregeling die eerder op deze website verscheen.

Kleine ondernemersregeling BTW

Als je over het hele jaar per saldo minder dan € 1.883 aan BTW hoeft af te dragen, val je onder deze regeling. Is het bedrag lager dan € 1.345, dan hoef je helemaal niets af te dragen. Dien wel de aangifte in, anders kan je wel een boete krijgen. Tussen € 1.345 en € 1.883 kan je de teruggaaf als volgt bereken: 2,5 x (EUR 1.883 minus het BTW-bedrag).
Het voordeel van deze regeling moet je wel weer bij je winst optellen.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over deze eindejaarstips, laat hieronder een bericht achter of neem direct contact op met John Cornelisse van Orfinon.