Een jaarverslag is meer dan een gortdroge opsomming van feiten en cijfers. Met onderstaande tips kunt u het jaarverslag omtoveren tot een geweldig promotiemiddel voor uw organisatie.

1. Zorg voor een rode draad in het jaarverslag.
Een consistent jaarverslag is belangrijk. Zorg dus voor een samenhangend geheel.

2. Weet wie de lezers zijn van het verslag.
Bepaal vooraf voor welke doelgroep u schrijft en pas hierop de inhoud en vorm aan. Tip: betrek uw belangrijkste stakeholders bij het proces. Zij kunnen uitstekend aangeven wat zij inhoudelijk en cijfermatig terug willen zien in het jaarverslag.

3. Maak de toegevoegde waarde van de eigen organisatie duidelijk.
Uit het jaarverslag dient duidelijk uw toegevoegde waarde te blijken en de punten waarin u onderscheidend bent ten opzichte van andere organisaties. Dit komt voort uit de doelstellingen en missie van uw organisatie en de wijze waarop deze gerealiseerd worden. Laat ook zien hoe u de afstemming en samenwerking met uw stakeholders inricht.

4. Neem een samenvatting van het organisatieprofiel en kerncijfers op.
Een samenvatting van de resultaten is erg prettig voor een lezer. Hierdoor kan hij of zij direct de ontwikkelingen in de organisatie aflezen. Daarnaast kan hij of zij met behulp van een dergelijke samenvatting snel de informatiebehoefte bepalen.

5. Werk met concrete voorbeelden van behaalde resultaten.
Het gebruik van concrete voorbeelden maakt de behaalde resultaten voor de lezer tastbaar. En tastbare informatie maakt informatie relevant.

6. Een mening is belangrijk. Neem niet alleen feitelijke informatie op, maar ook evaluerende informatie.
Als u ontwikkelingen in uw sector beschrijft, dan is het van belang voor de lezer om ook te weten hoe u reageert op deze ontwikkelingen.

7. Wees open in leer- en verbeterpunten.
Te veel uw eigen resultaten opkloppen levert irritatie op bij de lezer. Wees eerlijk in uw leer- en verbeterpunten. Zo kunt u uw groei laten zien. Verbeterpunten van vorig jaar kunnen nu gerapporteerd worden als gerealiseerde successen.

8. Geef een diepgaande toelichting op de financien: help de lezer bij het interpreteren van de cijfers.
Het is belangrijk dat de lezer een handreiking krijgt om de cijfers ook daadwerkelijk te kunnen interpreteren. Zorg ervoor dat cijfers worden voorzien van een duidelijke leeswijzer.

9. Meet de resultaten die relevant zijn. Niet alleen de resultaten die makkelijk meetbaar zijn.
Het jaarverslag moet interessant zijn voor de lezer. Het is dus verstandig die resultaten te meten op vlakken die terugkomen in uw doelstellingen.

10. Wees transparant over de governance en het functioneren daarvan.
Governance wordt steeds belangrijker. De maatschappij stelt prijs op goed toezicht en risicobeheersing. Door transparant te zijn over governance binnen uw organisatie en het functioneren ervan, geeft u de lezer zekerheid over de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Ter afsluiting nog een laatste tip: begin op tijd. Ook voor een kleine organisatie neemt het schrijven van een jaarverslag al gauw een paar weken in beslag.

De medewerkers van Orfinon hebben jarenlange ervaring met het opstellen van de jaarrekening voor allerlei bedrijven, van klein tot groot. Neemt u gerust eens vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.