ORFINON kiest voor plezier als essentiële samenwerkingsvoorwaarde en verwerft IEDP-certificaat. Plezierig samenwerken is de nieuwe standaard, en voortaan een gegarandeerd streven.

Op 10 juli 2010 verwierf administratiekantoor Orfinon uit Ede het meest eigentijdse certificaat van dit moment. Samen met Michiel Drijber ondertekende John Cornelisse, eigenaar van Orfinon, het afsprakenstelsel dat basis vormt voor de certificering. ‘Het is tijd dat we met z’n allen in beweging komen, en ons realiseren dat plezier een voorwaarde is voor voortgang, succes en geluk. Of draai het om, wat bereik je zonder plezier?’ aldus Drijber, grondlegger van Iedereen Elke Dag Plezier.

Orfinon heeft de IEDP-certificering aangevraagd om een duidelijk statement te maken naar alle medewerkers, klanten, leveranciers en andere betrokken partijen, waaronder ook het thuisfront. Niemand komt ons de toekomst op een blaadje aanreiken. We zullen het zelf moeten doen, met elkaar. ‘Wij hebben gekozen voor IEDP om duidelijk te maken dat we de handen ineen slaan met al onze relaties. We willen werken met plezier, daar bereik je veel meer mee’, aldus Cornelisse.

Iedereen Elke Dag Plezier (IEDP) is een initiatief dat tegenwicht wil bieden aan een breed gesignaleerd gebrek aan (gedeeld) perspectief. Aan een teneur van ‘geen zin hebben in’, negativisme en pessimisme. IEDP zet zich in om het collectieve humeur duurzaam te verbeteren. Door te focussen op kansen. Dit doet IEDP door middel een breed internetplatform en gerichte acties binnen onder andere bedrijven en organisaties, branches en sectoren, retail, onderwijs en sport. Het certificeren van bedrijven en organisaties is een van de acties.

Doel van de IEDP-certificering is het laten ontstaan van een beter werk- en leefklimaat, naarmate meer organisaties zijn ‘aangesloten’. Het gaat om bewustwording, erkenning, herkenning en activering. Het spreekt voor zich dat dit slechts gebeurt als de betrokken mensen/organisaties er ook echt iets mee doen. Zich met elkaar verbinden, en kennis, ervaring, dromen, ambities, perspectief en ambities delen. En juist dat is uiteindelijk ook weer in hun, cq ons eigen belang, omdat al deze facetten leiden tot iets wat ieder mens wil: geluk.

Het initiatief IEDP bestaat sinds enkele maanden en kent momenteel ruim 37.000 actieve leden uit het bedrijfsleven. Meer informatie over IEDP en de gecertificeerde bedrijven is te vinden op de website van IEDP (www.iedp.nl).